Informácie

Cieľom predaja prostredníctvom eshopu je šetrenie Vašeho času. Prosíme Vás o preštudovanie si podmienok predaja. Našou snahou je, zjednodušiť celý proces čo najviac. Aby sme všetky objednávky správne sprocesovali, potrebujeme od Vás presné informácie. V prípade, že objednávate okrem seba aj pre viacerých rybárov (rodinný príslušník, známy a pod.), pri každej položke uveďte aj príslušný identifikátor (komu to objednávate). Vysvetlenie, čo je identifikátor nájdete dolu v texte.

Do košíka si vložte položky, ktoré chcete zaplatiť. Jednotlivé položky majú možnosti, ktoré si zvolíte. Uvádzajte len pravdivé údaje (dosiahnutý vek, odpracovaná/neodpracovaná brigáda a pod.). Všetky Vami zadané informácie budeme preverovať v našej evidencii. V prípade zistenia nezrovnalostí (napríklad uvediete, že Ste boli na brigáde a nenájdeme Vás v evidencii brigád) nebude Vaša objednávka vybavená.

Zadaním a zaplatením objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Tieto slúžia výhradne na Vašu presnú identifikáciu a správne spracovanie Vašej objednávky.

Ak je súčasťou Vašej objednávky aj členská známka, dostanete ju riadne opečiatkovanú. Členskú známku je nevyhnutné riadne nalepiť do Vašej členskej legitimácie. Každú elektronickú objednávku evidujeme v systéme. V prípade, že by Ste si známku riadne nenalepili, beriete na vedomie, že Váš doklad nespĺňa stanovené náležitosti. V prípade lovu a preukázaním sa členskou legitimáciou bez platnej členskej známky sa dopustíte trestného činu pytliactva (kontrola RS, polícia).

Všetky objednávky posielame zabalené v plastových obálkach, poistené na výšku ich hodnoty. Zásielky je možné sledovať. Číslo zásielky dostanete ihneď, ako bude nabalená a pripravená na odovzdanie do prepravy.

Postup a podmienky zakúpenia známky/povolenky:

1. Prvou podmienkou je odovzdanie ÚL (ak Vám bol vydaný) za rok 2023 v ktorom je vyplnená sumarizácia. ÚL možete priniesť osobne, vložiť do schránky v kancelárii, poslať poštou. Všetky odovzdané ÚL sa kontrolujú a len tie, ktoré boli riadne vyplnené vrátane sumarizácie úlovkov sú zaevidované v evidencii.

2. Ak chcete zaplatiť členské na rok 2024, musí byť splnená podmienka 1. a musíte mať odpracovanú brigádu za 2023 (ak nie ste oslobodený). Náhradným plnením (ak Ste brigádu neodpracovali) je úhrada za brigádu.

3. Ak si chcete zakúpiť miestne povolenie na 2024, musí byť splnená podmienka 2.

4. Ak si chcete zakúpiť celozväzové povolenie na 2024, musí byť splnená podmienka 2. a musíte mať zakúpené miestne povolenie.

Čo vložiť do košíka Vám pomôže určiť nasledujúca pomôcka:

A. ÚL som odovzdal, na rok 2024 nemám ešte zakúpené nič a chcem zaplatiť len členské: vyplňte a vložte do košíka túto položku

B. ÚL som odovzdal, na rok 2024 nemám ešte zakúpené nič a chcem si kúpiť miestne povolenie: vyplňte a vložte do košíka túto položku

C. ÚL som odovzdal, na rok 2024 nemám ešte zakúpené nič a chcem si kúpiť zväzové povolenie: vyplňte a vložte do košíka túto položku

D. ÚL som odovzdal, na rok 2024 mám zakúpenú len členskú známku a chcem si kúpiť miestne povolenie: vyplňte a vložte do košíka túto položku

E. ÚL som odovzdal, na rok 2024 mám zakúpenú členskú známku a chcem si kúpiť zväzové povolenie (miestne už mám): vyplňte a vložte do košíka túto položku

 

Vysvetlenie niektorých pojmov:
ÚL – prehľad o úlovkoch za 2023

ID alebo identifikátor – číslo, ktoré nájdete v ÚL. Ak Ste ÚL už odovzdali, namiesto ID zadajte Vaše rodné číslo alebo ak ho nechcete zadávať, zadajte Vaše meno, priezvisko a dátum narodenia. Bez týchto údajov Vás nevieme presne dohľadať v systéme.

Dosiahnutý vek – za dosiahnutý vek sa považuje ten, ktorý dosiahnete v roku 2024 bez ohľadu na to, či to bude na začiatku alebo konci roka (napr. kto sa narodil v roku 2000, v roku 2024 dosiahne vek 24 rokov). Podľa dosiahnutého veku vyberajte aj príslušnú kategóriu.

Oslobodení od brigády – sú deti a mládež vo veku do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 63 rokov, invalidní dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S